CE KEUR

DO-IT Filtertechniek is een bedrijf dat zich bezig houd met het bouwen van vijver filters.
Om onze kwaliteit te waarborgen en duidelijk te maken dat DO-IT filtertechniek kwaliteit levert is een onafhankelijk bedrijf ingeschakeld. Avan B.V. heeft de filters getest en deze hebben daarom de CE goedkeuring gekregen.

Wat houd een CE keuring in?
Veel industriƫle producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen of in gebruik worden genomen moeten voorzien zijn van een CE-markering. Met de verplichte CE markering geeft de fabrikant van het product aan dat het product voldoet aan de minimale eisen met betrekking tot de veiligheid van het product. Deze minimale eisen zijn hoog, zeer hoog.
Op basis van 1 of meerdere productrichtlijnen wordt het product voorzien van CE markering. Zijn er bijvoorbeeld bewegende delen op het product aanwezig en een energievoorziening dan is de Machinerichtlijn van toepassing.

Elektrisch aangedreven pompen vallen duidelijk binnen de definitie van een machine en dienen op basis van de eisen van de machinerichtlijn van een CE markering te worden voorzien. Avan B.V. is gespecialiseerd in de begeleiding van fabrikanten met betrekking tot de CE markering van machines. De begeleiding bestaat onder andere uit:

  • richtlijn(en)- en normbepaling
  • toetsing van het product aan de richtlijn(en)
  • toetsing van de documentatie aan de richtlijn(en)
  • contact namens de klant met toeleveranciers
  • inkoopadviezen
  • risico inventarisaties
  • opstellen van de gebruikershandleiding
  • toetsing van de elektrische installatie van de machine volgens NEN EN IEC 60204-1
  • levering van fabrikanten verklaring van overeenstemming

CE Markering

Do-it Filtertechniek heeft de CE goedkeuring gekregen van Avan B.V., gespecialiseerd in veiligheid van machines en producten.